Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1433 Pisarz: 42 Numer roty: 1081
Rota, qua iurabit procurator virtuose Dobrogostoweÿ de Nowemyasto:

Tako my etc. yaco czom wʃzal
[a] weʃkodze aon yedze przeʃzʃitho
yprzeʃlanką ...