Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1399 Pisarz: 7 Numer roty: 108
Tres cives de Jaroczino querulaverunt super Vincencium de Volicza, quia cepit iuvare iusticie complementum cum hominibus suis pro quinque equis. Quando conparuerunt termininis.

tedi meli
ʃwe Cone poprziʃѻdz tedi tam
rok ʃtali yoto ʃze tnѻli de ʃѻ
dzey Vincenczow percza
..., opytay gych
pozivalili vѻcencza czi meʃ
cziczi ʃczo ot nich nan zaluge apercza gych tako poziwali
tedi rzek vѻczenczw perzcza
nepoziwali owo liʃt, liʃt mv
pomogl, aza tym rzek vѻczen
czw perzcza tym ia liʃtem ...