Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 42 Numer roty: 1077
Rota, qua iurabit nobilis Johannes de Bagrowo ad instanciam Gregori de Bonice ad terminos particulares proximos:

Tako mÿ pomoʃzy etc. yako
czom wʃzal Grzegorza tom
gy wʃzel naʃzweÿ dzedzÿ
nye ʃza [copczy] aon przeora
nameÿ rolÿ zagranicza