Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 42 Numer roty: 1074
Rotha, qua iurabit nobilis Vincencius de Falikowycze ad instanciam Swyachne de Ceszewo:

Tako mi pomoʃzy bog etc.
yakom ya nyewʃzal [pa
niczdzeʃzanth grzywyen]
ʃedmidzeʃʃad grzywyen
groʃʃy ʃiroch ʃcarbu poʃpo
litego anygo vʃzithku
mam kukthoremby ʃz
wachna prawo myala