Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 42 Numer roty: 1073
Falicowycze. Testes pro parte Vincencii de Falicowice ad instanciam virtuose Swyanchnc de Ceszewo: primus Clemens de Nadarszicze filius Gyelen, secundus Nicolaus de Moszczenicza, tercius Martinus de Scampe, quartus Sthephanus de Staw, quintus Vincencius de Roskowo filius Johannis, sextus Nicolaus de Falicowice filius Andree — — —

Tako nam pomoʃzy bog ýʃzw
anthy + yako tho Szwadczimÿ
ÿako ʃzwanchnÿna macz [aÿe]
anÿ oczecz nyewnyeʃli (poʃzagu) trzydzeʃzad
[G] grzÿwyen (groʃʃy) (ʃiroch) do falicowÿcz wdom
[d] poʃpolithÿ ale dodczyekano
wycz