Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 42 Numer roty: 1071
Testes pro parte nobilis Mathie Viczta de Ochla ad instanciam Stanislai kmethonis de Lagyewniky: primus Johannes Kochorowa de Rassewy, Johannes Szkyerka de Czeluszino, tercius Michael de Zunkov, quartus Nicolaus Glod de Rasstwy, quintus Barthossius filius Gabrielis de Rasstwÿ, sextus Andreas de Rassewo. De Ochla Vicztha:

yako tho ʃwadczą yako maczey
nÿeranil Staniʃlawa zlagyew
nýk anÿgo wranka [ranil]
ochromil