Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1399 Pisarz: 7 Numer roty: 107
Ducit testes Grzimalo contra Bohemissam de Pysdri: Petrus de Parussowo, Andreas Falicowski, Nicolaus ibidem, Laurencius de Staw, Paulus Symanovicz de Staw, Thoma Grabonowski:

Taco gym p b + iaco ʃwadzczimi kedi
iaroʃlav przetravil ʃecz grziven vdo
rotki [tego] (tedi) grzimala dzelnicze gego
nemal ani ponem dobitka pobral