Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 42 Numer roty: 1066
Borzuyewo. Rota, qua iurabit strenuus Burczek de Borzuÿewo ad instanciam Johannis de Yablowo:

Tako mi pomoʃzi [gol] bog
etc. yakom ya pana yana
newraczil wtrzeczą czaʃcz
ʃta grzÿwyen [w] ÿwtrzecza
czaʃcz viprawy yako
[piʃ] pirzweÿe ʃyeʃtrze dano
rodzoneg