Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 42 Numer roty: 1065
Wrzessnya:

yako tho ʃzwathczimy yako woda
nyepodnyeʃʃona any palmy any
lochi any pogrodkamý yedno
yako ʃtoý tako ʃtoy otetrzýdze
ʃzath lath ʃtara dawna


Testes pro parte Nicolai de Wrzessnya ad instanciam scultetorum de Psari: primus Bartholomeus de Nadarszicze, filius Martini, secundus Przedslaus de Malochowo, filius Jaskonis, tercius Jacobus de Czelusczino, quartus Jacobus de Czeluszczino, quintus Gregorius de Czeluszczino, sextus Johannes Nyemczewicz de Drachowo.