Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 42 Numer roty: 1064
Rota, qua iurabunt testes infrascripti:

yako tho ʃzwathczimi yako pan
mikolay wrzeʃʃyenʃky grobley
nepodnyoʃzl yedno yako ʃtogÿ
othtrzydzeʃczy lath aný palmy
aný lochi any kolmi yedno
yako ʃtara dawna ʃtoy