Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1436 Pisarz: 41 Numer roty: 1061
Gorka. Rota, qua iurabit nobilis Nicolaus de Gorka erga virtuosam Byeatham de Gosczeyewo ad proximos terminos particulares:

Tako my
etc. yako brath moÿ nýe
yal zmymý ludzmy do pa
nýe Goʃczeýewʃke y nye
przyyøl roku na Jandrze
ya mlinarza a ny mugo
pany zdala.