Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1399 Pisarz: 7 Numer roty: 106
Item alii testes nobiles, quos potest prevalere, sic iurabunt:

Taco gym p b + iaco to
ʃwadczim ... iaco micolay
przedal naczcowѻ czѻʃcz macuʃʃewa
zapѻcz dzeʃѻt grziwen yzapѻcz