Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1435 Pisarz: 41 Numer roty: 1056
Smogulecz. Rota, qua iurabit nobilis Wyrzbyantha de Smogulecz ad instanciam nobilis Sandiwogii de Sbrudzewo ad proximos terminos particulares Pysszdri. — Rota:

Tako mi bog etc. yako nyewyedzal
kmÿothowicza gnÿewomira alyʃʃz
gÿ vnÿego zanthcza zaʃtal wdo
mu tako etc.