Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1435 Pisarz: 41 Numer roty: 1055
Vangerskye. Rota, qua iurabit nobilis Nela de Vangerskÿe ad instanciam kmethonis de Drzanszgowo:

Tako mi bog etc. yakom konÿe
czʃzom ye wʃzala nawyʃʃzlawÿ
czach thom wʃząla naʃzwem
prawem dzedzythʃczwe a woy
ʃlaw ʃzatho rakoygmya