Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1435 Pisarz: 41 Numer roty: 1054
Jakusszowo. Item terminus peremptorius continuatur iuramento strenuo domino Petro Burczek, quia debet iurare, quia ibi frater suus, dominus Mathias in Poklathkÿ, nichil habet ad hereditatem et hoc per nobilem Johannem de Wyszlawicze cum nobili Sigismundo olim de Jakusszowo ad proximos terminos et Nicolaus Golunszkÿ cum procuratorio eiusdem Sigismundi ad proximos terminos:

tako mi etc. Jako tam
niczʃz prawa anÿ dzedzytʃtwa wpo
klathkach nÿema