Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1435 Pisarz: 41 Numer roty: 1053
Rota:

Tako mi bog pomoʃʃz yako
tegdi kÿedim mÿal rok za
vithÿ ʃzlachethnim Sÿmanem
naporoczky tegdim nyemoczen
byl nyemoczą othboga ʃzloʃzoną
tako mi etc.