Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 41 Numer roty: 1051
Rota, qua iurabit nobilis Andreas heres in Bloszegewo ad instanciam nobilis Jaroslaÿ de Mlini ad proximos terminos:

Tako mÿ bog pomoʃʃz etc. yako
czʃzo[m] zaÿantho trzy kopÿ ʃko
thu tho[m] zaÿantho wʃzweyg
ʃkodze wlancze bloʃzegewʃzkyego