Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 41 Numer roty: 1050
Rota, qua iurabit nobilis Jaroslaus Mlinszky ad instanciam nobilis Andree de Bloszeyewo ad terminos particulares proximos:

Takomÿ etc. yako czʃom
wʃzanl thom wʃzanl naʃzwem naprawem tam
kdzye pan yandrzeÿ blo
ʃzegewʃzkÿ prawa rambye
nÿa nÿemal