Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1399 Pisarz: 7 Numer roty: 105
Nicolaus Krziskowski solus habet iurare:

Taco mi p b + iacoʃm przedal nacz
cowѻ czѻʃcz macuʃʃowa zapѻcz dze
ʃѻt grziven yzapѻcz