Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 41 Numer roty: 1048
Jaroczino. Rota, qua iurabit nobilis Barthosius de Stangossza ad instanciam nobilis Mathie de Jaroczino ad proximos terminos particulares — Rota:

Tako mÿ bog etc. yakom then
czlowyek [ʃ] ʃbÿegl anÿ nÿevczÿnÿw doʃʃzycz podle prawa
nÿeoʃzadzywʃʃzÿ podla
ʃzemʃzkÿe
go vkladu etc.