Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 41 Numer roty: 1045
Rota. Rota, qua iurabit nobilis Philipus de Basszkowo ad instanciam nobilis Jacobi Srzebyecz de ibidem ad proximos terminos:

Tako etc. yako czʃzom wʃʃzanl [dze
wyanczoro] (oʃʃzmoro) konÿ acztirzy woʃʃzy [th]
kmyeczom pana yakubovim thom
wʃʃzanl wmem zapuʃcze wywo
lanem naʃʃzwem naprawem na
prawem zapowyednem