Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 41 Numer roty: 1043
Volicza. Item nobilis Vincencius Woliczsszky debet prestare iuramentum corporale ad instanciam nobilis Martini de Szypplowo ad terminos particulares proximos — Rota:

Tako mÿ etc. yako czʃzom zayanl
Szodmoronaccze konÿ thom ʃzayąnl
naʃʃzwem prawem wʃʃzkodze