Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 41 Numer roty: 1040
Secundus testis etc.:

yako tho ʃwÿath
czą ýako Mikolaÿ Schoczÿ
czeg zaÿanl owcze pana
ʃzymanowÿ naʃʃzwem ʃzycze
ythom vydzal yczelantha
ʃto owyecz przeʃʃz troÿga a
czelantha ʃzedmoro ...