Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1399 Pisarz: 7 Numer roty: 104
Item alia:

Tacomi p b + czʃo mlinarz viʃdel pirzve ywtore [ytrzecze] to
omѻ vinѻ neviʃdel