Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 41 Numer roty: 1039
Choczycza. Rotha. Rotha, qua iurabit kmetho de Zyrnikÿ Nicolaus:

Tako etc. ÿako
czʃzom zaÿanl owcze pana [Mylaÿewÿ ] Szÿmanowÿ ʃzyr
nik thom zaÿanl naʃʃzwem ʃzycze yczelantha