Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 41 Numer roty: 1038
Jandriczka. Item terminus peremptorius continuatur nobili Andrýcze de Oblaczkowo cum nobili Nicolao de Goraszdowo ad terminos particulares proximos iuramento in hec verba:

tako mÿ bog
pomoʃzÿ ÿakom czʃzom wʃzanl
tczÿrzÿy wolÿ thom wʃzanl na
kolaczkowʃzkÿeg dzedzýnye
anÿ orzą