Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 41 Numer roty: 1037
Item terminus secundus continuatur nobili Barthosio de Tarnowo. Ad prestandum iuramentum debet statuere sex nobiles [et debet et habet] debet superiurare, quod est natus bene de matre sua bona [&Tako etc. yakom&] — — — Rotha:

Tako yako Rzek mykolaÿ ko
morʃzkÿ abÿ brath naʃʃz barthoʃʃz
tharnowʃʃzky byl ʃzeʃzlel maczerze
tho mÿ ʃzwyathczÿmi yʃʃz yeʃt
Sdobreyg maczerz tako nam bog etc.