Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1432 Pisarz: 41 Numer roty: 1036
Zyrniky. Nota: Ius decrevit terminum iuramento, quia Milay debet prestare iuramentum inter hereditates Choczycza et Zyrniký adversus Symonem de Zyrniky et filiastrum ipsius Potro. Ubi ministerialis recognoscet et &woýewodzý&, quo &opolniczÿ& transierunt et illuc transire debent uti prius transierunt &opolniczÿ& et supra non et infra potest facere si wlt. Rotha, qua iurabit Milaÿ:

... woýewodzý ... Tako etc. ÿako tho me yeʃt kandÿ
Jady pothichmÿaʃt yako mÿ
woʃʃznÿ vkaʃʃzal [ku] kuchoczyczý
[kandy opolnyczÿ]