Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 40 Numer roty: 1034
Rotha testium subscriptorum:

Tako nam pomoʃzybog etc.
Jako panÿ dorothka zona
mikolaÿewa dala Szedm
dzeʃzanth grzÿwÿen groʃʃow ʃzy
rokych nathą ʃzecz ʃladow
[rol] welkÿem paruʃzewÿe
mimo dwadzeʃcza grzÿwÿen
ÿaʃz ÿe dorothka wiʃznala