Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 40 Numer roty: 1033
Rotha. Rotha, qua iurabit nobilis Paulus de Yeszori erga nobilem Johannem de Krasznÿno ad proximos terminos particulares:

Tak my pomoʃzy bog etc.
yakom ÿa vdal oʃzmdzeʃzad
grzÿwÿen temu komu lyʃt
obmawya pýrzweg niʃlÿ
ÿe ÿan woʃznÿm zapowÿe
dzal