Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 40 Numer roty: 1032
Mlini. Rotha, qua iurabit nobilis Jaroslaus de Mlini erga kmethones Nicolaum et alium Nicolaum et Johannem kmethonem de Bloszegewo ad terminos particulares proximos:

Tako mÿ pomoʃzy bog yako
czʃz wʃzýal Szeʃczoro konÿ
atrzÿ woʃzÿ kmÿeczem Sbloʃze
gewa tom wʃząl naʃzwem
prawem anÿ rambya