Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 40 Numer roty: 1031
Duninowo. Rotha, qua iurabit dominus Sandiwogius de Dunÿnowo erga Thomam kmethonem de ibidem ad proximos terminos particulares:

Tako mÿ etc. ÿakom ÿa
nÿewranczyl thomy do woczecha
a do Srzalkÿ weczternacze ʃkoth