Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1399 Pisarz: 7 Numer roty: 103
Martinus de Tharnowo solus sic iurabit contra Petrassium:

Taco
mi p b + czʃomi
ʃze doʃtalo polu ʃledze tomiʃze doʃta
lo pravim dzalem