Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 39 Numer roty: 1027
Iuramentum Noszcowo. [&Jako czòo ranczil p&] Rotha, qua iurabit nobilis Johannes de Noszcowo contra nobilem Bogussium de Coszuthi:

Jako czʃo pan boguʃz
ranczil (...) (Strzeʃzcowʃkÿ ) oczczu memu zatrzi wÿerdunký
ýtrzi czwerthne rzi ÿako gednacze ʃzca
ʃzali thich mu nÿeʃzaplaczil