Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1429 Pisarz: 39 Numer roty: 1025
Rotha testium subscriptorum:

Jako tho ʃwadczimÿ Iʃze czʃo dal
Mlanka Mýcolagewý ranø thø
mu dal wʃzem leʃze yʃzʃzÿe mu
nÿedal naprawo wʃczøgnøcz


Induccio Oczosna. Testes nobilis Mlancze de Oczosna contra Nicolaum de Wyszakowo: primus Nicolaus de Wangri Strachowsky, secundus Vitus de Nadarszice, tercius Laurencius de ibidem, quartus Woyslaus de Nadarszice, quintus Johannes de ibidem, frater Cosczancze, sextus Goslaus de alia Nadarszice.