Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1428 Pisarz: 39 Numer roty: 1020
luramentum Wrzeszna. Rotha, qua iurabit strennuus Nicolaus de Wrzeszna erga nobilem Johannem de Byrzglino ad proximos terminos particulares:

Thako mÿ etc.
[Jakom] Jako[m] ÿa then pacho(lek)
[cholkowy] nakthorego pan Jan
zandal prawa ÿvʃz nÿebil mÿm
chleboÿeczczą wten czaʃz ÿvʃzem
mu bil dal odpuʃczenÿe przed
tim nýʃz poʃzelʃtwo zaʃlo