Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 38 Numer roty: 1016
Rota primi :

Thako mÿ pomoʃzy bog etc. ÿako[m]
gdim ya dobitek [orzeʃzcowʃkego ]
[(ludzÿ) zaÿal] woczechow zaÿal tedi tego
dnÿa iam bil aʃz do ʃluncza zaʃz
cza przÿ dobitcze chczącz gÿ dacz na
rąky atam go nýkt nÿeʃzadal
aliʃz gdim w[g](yal) toʃz poʃzli ponoczÿ
przÿeli chczacz dobitek râczicz ... Jako poʃzlÿ przÿie
li dobiteg ranczicz woczechow ano
ÿuʃz nocz byla