Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1427 Pisarz: 38 Numer roty: 1014
Czelmicze rota. Rota, qua iurabit virtuosa Smichna de Czelmicze contra nobilem Przethpelk de Cosmin ad proximos terminos particulares:

Thako mÿ etc. yako Jandrzi
ch brath moÿ nÿe wyrâczil
pÿaczÿ grzÿwÿen ... panu
Maczeÿewÿ (Jaroczʃkemu ) v pana poznanʃkego