Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 36 Numer roty: 1010
Mileszna Gorka. Item strennuus Andreas de Gorkÿ debet iurare ad proximos terminos erga Santhkam et eius kmethones — Rotha:

[Taco mi + [Iʃzeʃm] czʃzoʃm wʃzanl dw
czlowyeku panÿeÿ Santhkÿ tom wʃzøl
wʃwem]
Tako mi +. Iʃze czʃo wʃząli mogÿ pa
robczy lÿudzÿ panÿeÿ Santhkÿ to
wʃzøli anÿ rambili wmem prawem
zapuʃzcze