Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1399 Pisarz: 7 Numer roty: 101
Testes domine advocatisse: primus Bernhardus de Poznania, qui recepit pecuniam, Petrus dominus prepositus ante Pysdri, Johannes Cleycznar, qui interfuit, Gardzina, interfuit, Nicolaus Hendrich, Jacobus pellifex:

Taco gym p b + iaco to ʃwadczim
yvemi [ʃ] iʃze (na) pirzwѻ (ʃwѻ) dzelnicze wʃzѻl
geden naczcze grziwen tego nevicupѻ
wrzucil ʃze wdzal yderzi to moczѻ.