Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 36 Numer roty: 1008


Taco gim + Jaco to ʃwyathczo Iʃze
bili roʃzdzelÿeni awÿego dzele darth
chmel Ivdartho go Jaco pÿacz grziwen