Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 36 Numer roty: 1007
Rotha. Divisores iurabunt:

Taco nam + Jaco ʃmi
mi bilÿ dzelczami iroʃzdzeliliʃimi ÿe
awÿego dzele darth chmel [ÿ udartho go ýaco pÿancz g] ÿvdartho go ÿaco
pÿancz grziwen. ...


Item primus Swanthoslaus de Mýeszcowo, secundus Bartosz de Glowczino, isti sunt divisores. Item testes: primus Mathias de Glowczino, secundus Albertus de Stramnicze, tercius Nicolaus de Clichowo, quartus Petrus de Vslaczino. Hoc ducere debet Clemens de Glowczino erga Janussium de Podlesze.