Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1424 Pisarz: 36 Numer roty: 1006
Rotha presbiteris Nicola/i//

Taco mi + ... Iʃzeʃm bil poʃlem
dopanýey Santhký od pana Andrze
ýa pytaýącz yeÿ aczbi czʃo kmÿecze
zaʃzeclÿ naýeÿ lancze A ona rzecla
ÿʃze niczʃz y ÿezcze Jego pocoʃ oʃtal
Ipuʃzczýla to proʃzno dzącuÿøczÿ. ... Jaco Swyathczø


Induccio testium. Item nobilis Andreas de Gorkÿ debet adducere testes erga Santhkam de ibidem: primus Nicolaus plebanus de Gorky, secundus Jacussius de Ganszorowo, tercius Nicolaus filius Jacussii de ibidem, quartus Johannes Czasoltowský, quintus Ottha de Gøszorowo, sextus Gnýewomir. Et alii in testimonium.