Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1430 Pisarz: 35 Numer roty: 1001
Rota, qua iurabit nobilis Anna cum nobili Janussio de Vislauicze ad instanciam Jacobi de Vislauicze:

Tako mÿ etc. yako [Januʃʃ ] (Jacub ) mego
manʃza zabil a oth nego gyego ʃtradzą
yʃegnal gÿ ʃtego ʃwata naon. ... yʃz mego [mâʃa]
othcza zabil