Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: PY Rok: 1392 Pisarz: 1 Numer roty: 1
Sandiugius Mocronowski receptit ad dominum Vincencium Nakelski:

poweczʃzczi o gwalt a opoweʃzcczi