Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 999
Golaneczskÿ — item Nicolaus Othorowsky sic debet iurare:

Jaco przytem bil kedi wlodarzs pana
Cuʃʃzew rzekączy popela wolal yʃz wpana
Cuʃʃewem zapuʃcze rąbil Wocech ʃpa
biyanowa a yam mu go pomogl wʃczą
gnącz