Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 997
Bninsky — Item Nicolaus Bninsky ducit testes erga nobiles Nicolaum et Martinum de Woyaczewo: primus Czeslaus Grabowecz, secundus Johannes Dzeczmarowskÿ, tercius Martinus Dzeczmarowskÿ, quartus Johannes Grabowecz, quintus Semko de Lubomecz, sextus Wincencius Meczewsky — Rota:

Jaco to ʃwaczczą yaco ty copcze medzy woya
czewem a Runowem tÿ ʃą ʃtarego dawna
a natich Micolaÿ bninʃky ʃzagąl nowe ʃul anigdze
gindze a nÿcz daleÿ ne ʃzagąl