Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 996
Item Nicolaus Gandkowsky ducit testes erga Bogussium de Gorka: primus Falanta Lubiczskÿ, qui presens fuit, secundus Bodzantha Lubiczskÿ, tercius Falibogius Sczytniczský, quartus Albertus Sÿlnowskÿ, quintus Racibor Taczalskÿ, sextus Nicolaus Wydzerewskÿ — — — Rota:

Jaco to ʃwaczczą yaco Cʃzo ʃzalowal Bogus
namicolaya Gandkowʃkego yʃz by mu ra
czyl zacomendora yʃz meli ʃzą menacz
Scroʃzin ʃzgorka ymal mu przyneʃcz Mÿ
ʃcrzow liʃt na to poczwirdzene acz by mu
liʃta neprzynoʃl doʃwathego woczecha acz
by tego newczynil tedi mu vinowath
pąnczdzeʃand grzywen