Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 994
Colenskÿ — Item Dobrogostius Colensky ducit testes erga Gywensky Johannem: primus Bartholomeus plebanus in Skorzewo, qui legit litteram, secundus Andreas Krestkowsky, qui audivit litteram legere, tercius Tworzyyan Wytkowskÿ, quartus Johannes Tarnka Grodziczskÿ, quintus Preczslaus Gistbenskÿ, sextus Dzanczol de Quilcz — Rota. Presbiter sic iurat:

Taco mu pomoz bog
yʃwantha ewangelia Jaco Czydl ten
liʃt nadzedziną pruʃime Cʃzoz Jan
gywensky ʃwą matką przedal yw
ʃzdal pruʃime Staʃkowÿ Colinʃkemu
yten liʃt poprawe Scancellarieÿ
wyʃzedl ale ʃgorzal ... Jaʃmÿ
ʃliʃzeli liʃt ten cztącz ... yaco to
ʃwaczczą