Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1420 Pisarz: 34 Numer roty: 993
Krestkowskÿ — Item Swanch Krzestkowsky ducit testes erga Andream de ibidem: primus Derslaus Welsinsky, qui de isto scit, secundus Martinus Bogusinskÿ, qui sedet in Minori Sokolnikÿ, tercius Cherubin {in} Gorzycze, isti duo super scultecia, quartus Jaroslaus Wilkowskÿ, isti de isto sciunt, quintus Jan Besdrowskÿ, sextus Czema Belewskÿ duo testes — Rota:

Jaco otem wemý Jaco ʃwanthoʃla
wemu oczczewÿ ʃprawne wyʃzedl
liʃt wʃzdawnÿ na thą Cząʃcz krzeʃt
kowicz oktorą nam Jandreÿ ʃzalowal
ʃkanczelaryyeÿ pana ʃtaroʃcyneÿ
a ten liʃt gemu vcradzono a potem
to wydzerʃzano mymo crzÿ acrzydze
ʃczÿ lath a tamo nicteÿ go nega
bal ... Jaco to ʃwaczczą